Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 8

Jesper Svenbro

Poet och litteraturforskare
Invald 2006

I Jesper Svenbros parallella gärning som forskare och poet får antikens tankevärld klinga samman med poetens samtid och personliga erfarenheter.

Jesper Svenbro föddes i Landskrona 1944. Efter studenten läste han latin och grekiska vid Lunds universitet och det var också där han framlade sin på franska avfattade doktorsavhandling, La parole et le marbre (1976; översatt till svenska 2020 under titeln Dikten och hantverket) som behandlar den grekiska poetikens uppkomst. Han var vid denna tid bosatt i Rom men erbjöds efter disputationen en tjänst vid det internationellt tongivande forskningsinstitutet Centre Louis Gernet i Paris, där han sedan verkade i ett trettiotal år. Ett urval av hans arbeten finns översatt till svenska i böckerna Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande (2007) och Ögonen våra målare (2022). På gedigen kultursociologisk grund står såväl hans på franska, engelska och tyska tillgängliga Phrasikleia (1988) som den svenska essäsamlingen Myrstigar (1999), två böcker som undersöker hur man läste och hur man förstod läsandet i antikens Grekland. I Fjärilslära (2002), som utgör en sorts fristående fortsättning på Myrstigar, vidgas perspektivet till att omfatta såväl barock som modernistisk svensk poesi.

I Svenbros senare poesi finner man en markant rörelse mot ett personligt och innerligt tonfall, inkluderande hans egna religiösa erfarenhet.

Även om Svenbro debuterade som poet så tidigt som 1966, med Det är i dag det sker, var det först under tiden i Paris som han återkom med nästa diktsamling: Element till en kosmologi och andra dikter (1979). Denna samling kan sägas förbereda hans utveckling mot mera opersonliga, långa, semantiskt genomarbetade dikter i vilka han ömsom lärt och ömsom humoristiskt upprättar en dialog mellan antik kulturhistoria och samtida erfarenhet. I Svenbros senare poesi finner man en markant rörelse mot ett personligt och innerligt tonfall, inkluderande hans egna religiösa erfarenhet. Detta blir tydligt i samlingarna Blått (1994), Vid budet att Santo Bambino di Aracœli slutligen stulits av maffian (1996), Pastorn min far (2001), Vingårdsmannen och hans söner (2008) och Inget andetag är det andra likt (2011). Hans halvsekellånga arbete med resterna av Sapfos poesi har resulterat i den essäistiskt hållna Sapfo har lämnat oss (2015) och diktsamlingen Namnet på Sapfos dotter (2017).

Svenbros senaste verk, essäsamlingen Ögonen våra målare och andra tankeexperiment (2022), tar avstamp i försokratikern Empedokles teori om den visuella perceptionen och undersöker seendet eller läsandet som medskapande handlingar. Därtill inkluderar den bland mycket annat en rad porträtt av den svenska poesins portalfigurer.

I egenskap av akademiledamot har Svenbro författat minnesteckningar över Ivar Harrie (2009), Carl Fredrik Hill (2015) samt Martin P:son Nilsson (2019). Han invaldes i Akademien 5 oktober 2006 på stol 8 efter Östen Sjöstrand och var medlem i Nobelkommittén 2019-2020.

Selektiv bibliografi

Det är i dag det sker Stockholm, 1966

La parole et le marbre. Aux origines de la poétique grecque – Diss. Lund, 1976

Element till en kosmologi och andra dikter Stockholm, 1979

Särimner Stockholm, 1984

Phrasikleia. Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne Paris, 1988

Hermes kofösaren Stockholm, 1991

Samisk Apollon och andra dikter Stockholm, 1993

Blått Stockholm, 1994

Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian Stockholm, 1996

Myrstigar. Figurer för skrift och läsning i antikens Grekland Stockholm, 1999

Installation med miniatyrflagga Stockholm, 1999

Pastorn min far Stockholm, 2001

Fjärilslära. Antika, barocka och samtida figurer för det skrivna ordet och läsandet Stockholm, 2002

Himlen och andra upptäckter Stockholm, 2005

Östen Sjöstrand. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2006

Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande. Med ett bihang om Martin P:n Nilsson och den genetiska determinismen Göteborg, 2007

Vingårdsmannen och hans söner Stockholm, 2008

Ivar Harrie. Minnesteckning Stockholm, 2011

Inget andetag är det andra likt. Dikter Stockholm, 2011

Krigsroman. Dikter Stockholm, 2012

Hill, Hill, Hill. Dikter Stockholm, 2014

Sapfo har lämnat oss. Sapfostudier från sex årtionden Lund, 2015

Ekeby trafikförening Stockholm, 2015

Namnet på Sapfos dotter. Enskilt arbete läsåret 2015-2106 Stockholm, 2017

Snöbäckar Lund, 2019

Dikten och hantverket. Till den grekiska poetikens ursprung Stockholm, 2020

Nattligt symposion, Sölvegatan 2 Stockholm, 2020

Martin P:son Nilsson. Minnesteckning Stockholm, 2020

Le Tombeau de la cigale. Figures de l'écriture et de la lecture en Grèce ancienne Paris, 2021

Arton dikter från husarresten. Opus 18 nr 1-18 Lund, 2021

Ögonen våra målare och andra tankeexperiment Stockholm, 2022

Länk till Libris