Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressidor. Här finns information till press och media samlad.

Svenska Akademiens pressinformation ges i form av pressmeddelanden.
Länk till aktuella pressmeddelanden

Övriga frågor som berör press kan ställas till: pressinfo@svenskaakademien.se