Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 14

Steve Sem-Sandberg

Författare och kritiker
Invald 2020

Steve Sem-Sandberg har intresserat sig mycket för Centraleuropas kultur och historia, något som i hög grad präglat hans skönlitterära skrivande.

Steve Sem-Sandberg är född 1958 i Oslo av norska föräldrar, men flyttade tidigt till Sverige. Han växte upp i Vendelsömalm och gick under sin gymnasietid i Franska skolan i Stockholm. Sem-Sandberg verkar sedan 2008 som kritiker på Dagens Nyheter och var dessförinnan länge knuten till Svenska Dagbladets kulturredaktion, bland annat som redaktör för essäsidan Under strecket och en period som biträdande kulturchef.

Sem-Sandberg bor i Stockholm men har under långa perioder varit bosatt i Prag och Wien, något som lämnat tydliga spår i hans skrivande. Kunskapen om centraleuropeisk kultur och upplevelsen av den snabba förvandlingen av Östeuropa efter murens fall samlades i boken Den kluvna spegeln. En resa genom det andra Europa (1991). Något decennium senare fördjupade han sina studier i essäsamlingen Prag (no exit) (2002), där han leder läsaren genom stadens litterära arv i sällskap med vägvisare som Franz Kafka och Vladimír Holan. Böckerna kan beskrivas som genreöverskridande hybridböcker, där reseskildring och reportage samsas under essäns kappa. Denna litterära blandform ser man redan i den kulturkritiska essäsamlingen I en annan del av staden (1990).

Böckerna kan beskrivas som genreöverskridande hybridböcker, där reseskildring och reportage samsas under essäns kappa. 

Studierna i Centraleuropas historia har även präglat mycket av hans skönlitterära skrivande, och det är kanske främst som romanförfattare läsarna känner Sem-Sandberg. Med De ansiktslösa (1987) erbjöd han nya perspektiv på romanen som konstform, och har sedan dess utvecklat sitt författarskap längs olika spår. Han har engagerat sig i frågor kring maktstrukturer och identitet, ideologiernas kamp och bearbetningen av de lidanden som nazismen och andra världskriget orsakat i den europeiska 1900-talshistorien.

Flera av hans verk är skrivna på dokumentär grund. Mellan tre av romanerna råder ett släktskap så starkt att de kallats trilogi: Theres (1996), Allt förgängligt är bara en bild (2002) och Ravensbrück (2003). De kan läsas var för sig, men har också utgivits i samlingsvolymen Tre romaner (2011). Det är framför allt kring tre livsöden som romanerna kretsar: den västtyska terroristen Ulrike Meinhof, poeten Rainer Maria Rilke och Kafkas översättare Milena Jesenká, som mördades i koncentrationslägret Ravensbrück.

Med de episka kollektivromanerna De fattiga i Łódź (2009) och De utvalda (2014) fick Sem-Sandberg sitt stora internationella genombrott. Båda romanerna undersöker europeiska trauman under nazismen; den första handlar om det av nazisterna inrättade judiska gettot i Łódź, den andra om kliniken Spiegelgrund i Wien, där internerade barn utsattes för fruktansvärda medicinska försök och mördades i hundratal. Till ambitionen att skildra denna epok ansluter även romanen Stormen (2016), som i skuggan av andra världskriget gör tillbakablickar på Quislingerans Norge.

De senaste årens skrivande har ägnats den tyske 1800-talsdramatikern Georg Büchner och hans ofullbordade drama Woyzeck, som hör till de mest spelade i den moderna teaterhistorien. Intresset för den psykologiska gåtan Johann Christian Woyzeck, en soldat som efter att ha överlevt Napoleonkrigen knivmördar en kvinna, förde Sem-Sandberg till omfattande arkivstudier av rättsprotokoll och annat material där fallet dokumenterats. Efterforskningarna ledde fram till romanen W (2019) och därefter novellsamlingen Jägarna i Armentières: Büchnervariationer (2020), där personer ur Büchners drama och hans novell Lenz står i centrum. Böckerna formar ett stycke mentalitetshistoria, där en av ambitionerna varit att genom språket ge tidsstämning och åstadkomma en autentisk 1800-talsatmosfär kring det psykologiska dramat.

Sem-Sandberg senaste verk är romanen Oceanen (2022) som skildrar författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseaus 45 dygn på Île Saint-Pierre hösten 1765.

Sem-Sandberg har tilldelats en rad priser genom åren. Förutom Augustpriset 2009 för romanen De fattiga i Łódź kan nämnas Sorescupriset 2007, Samfundet De Nios Stora pris 2009 och Eyvind Johnson-priset 2020. Hans böcker har översatts till ett trettiotal språk och för romanen De utvalda tilldelades han 2016 det franska Prix Médicis Étranger.

Steve Sem-Sandberg efterträdde Kristina Lugn på stol 14 i Svenska Akademien.

Selektiv bibliografi

De ansiktslösa Stockholm, 1987

Theres Stockholm, 1996

Allt förgängligt är bara en bild Stockholm, 1999

Ravensbrück Stockholm, 2003

Härifrån till Allmänningen Stockholm, 2005

De fattiga i Łódź Stockholm, 2009

De utvalda Stockholm, 2014

Stormen Stockholm, 2016

W. Stockholm, 2019

Jägarna i Armentières. Büchnervariationer Stockholm, 2020

Kristina Lugn. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2022

Oceanen Stockholm, 2022

Länk till Libris