Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 17

Horace Engdahl

Litteraturhistoriker och författare
Invald 1997

Till Horace Engdahls litteraturhistoriska gärning hör såväl introducerandet av tidigare okända författarskap som nyläsningar och omvärderingar av de till synes välbekanta.

Horace Engdahl föddes 1948 i Karlskrona. På 70-talet var han med och startade kulturtidskriften Kris vilken på ett svåröverskattat vis kom att påverka det intellektuella och litterära klimatet i Sverige. År 1987 disputerade han med Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt som till stor del innebar en nyläsning och omvärdering av den svenska romantiken. Vid det laget hade han redan etablerat sig som stilbildande litteratur- och danskritiker och var från 1989 till 1998 anställd av Dagens Nyheters kulturredaktion. Mot slutet av samma tid kom han även att arbeta åt SVT. Han var dessutom en av grundarna till skriftserien Kykeon och introducerade och översatte inom ramarna för denna i Sverige tidigare obeaktade texter av bland annat Maurice Blanchot. Till hans översättargärning hör även tysk dramatik av Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich von Kleist och Arthur Schnitzler. Därtill gjorde han en fullständig översättning från franska av drottning Kristinas Maximer, utgiven i Svenska Akademiens klassikerserie 2019.

Han var dessutom en av grundarna till skriftserien Kykeon och introducerade och översatte inom ramarna för denna i Sverige tidigare obeaktade texter av bland annat Maurice Blanchot.

Böcker som Stilen och lyckan (1992) och Ärret efter drömmen (2009) befäste Horace Engdahls plats som en av landets mest betydelsefulla och tongivande essäister. I Stilen och lyckan återfinns bland mycket annat den första mer omfattande genomlysningen av Erik Beckmans författarskap (ursprungligen publicerad i BLM 1984). I Beröringens ABC (1994) undersöker Engdahl rösten i litteraturen, den tysta stämma som gör sig hörd under läsningen och säger oss hur det skrivna är menat. Till hans senare författarskap hör även en stor mängd aforismsamlingar, exempelvis i Cigaretten efteråt (2011), Den sista grisen (2016) och De obekymrade (2019). Hans senaste verk är betraktelsesamlingen Op.101 (2021).

År 1997 valdes Horace Engdahl in i Svenska Akademien som efterträdare till författaren Johannes Edfelt och åren 1999 till 2009 beklädde han ämbetet som Akademiens ständige sekreterare. Vid sidan av detta var han bland annat ledamot av Kungliga Operans styrelse och adjungerad professor i nordisk litteratur vid Århus universitet. I samarbete med serieskaparen Liv Strömquist spelade han åren 2016-2017 in två säsonger av en serie folkbildande TV-program, Liv och Horace i Europa

Selektiv bibliografi

Hermeneutik. En antologi, Stora Tema nova Stockholm, 1977

Swedish ballet and dance. A contemporary view Stockholm, 1984, 
ny omarbetad uppl. 1992

Den romantiska texten. En essä i nio avsnitt Stockholm, 1986

Minnets svanar. Svensk romantisk poesi, FIB:s lyrikklubbs bibliotek, 248 Stockholm, 1988

Om uppmärksamheten Lund, 1988

Obegripligheten (Kykeon: 4) Lund, 1992

Stilen och lyckan. Essäer om litteratur Stockholm, 1992

Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen Stockholm, 1994

Stagnelius Kärleken Nora, 1996

Johannes Edfelt. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 1997

Meteorer Stockholm, 1999

Ärret efter drömmen. Essäer och artiklar Stockholm, 2009

Cigaretten efteråt Stockholm, 2011

Kleist, DramerÖversättning, inledning. Stockholm, 2011

Den sista grisen Stockholm, 2016

De obekymrade Stockholm, 2019

Nattens mänsklighet. Vandringar med Rétif de la Bretonne Göteborg, 2019

Op.101 Stockholm, 2021

Spårvagnsresor med Mr Hume Stockholm, 2023

Länk till Libris