Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 16

Anna-Karin Palm

Författare
Invald 2023

Anna-Karin Palm använder ofta parallella berättarstrukturer, inte sällan med konsten och skapandet som bärande teman.

Författare
Invald: 2023. 

Anna-Karin Palm är född 1961 och uppväxt i Stockholm. I slutet på 80-talet påbörjade hon en doktorandutbildning i litteraturvetenskap men kom att prioritera sitt skönlitterära skrivande. Hon debuterade 1991 med romanen Faunen som består av tre separata berättelser från olika tidsepoker som tillsammans bildar en helhet. Myter, sagor och ekfraser (litterära beskrivningar av konstverk) utgör såväl i detta verk som i den efterföljande novellsamlingen Utanför bilden (1992) en viktig grund. Med romanen Målarens döttrar (1997) fick Palm sitt stora genombrott och den kom att översättas till flera språk. Även här arbetar Palm med parallella berättarstrukturer och likaså återkommer konsten och skapandet som ett bärande tema. I såväl detta som flera andra verk kan Anna-Karin Palm sägas knyta an till en brittisk tradition av historieberättande, i valfrändskap med bland andra Virginia Woolf.

2007 utkom Om Vänskap – ett antal dialogiska essäer skrivna tillsammans med författaren och filosofen Kate Larson. Till senare uppmärksammade verk hör romanen Snöängel (2011) i vilken en sentida Tintomaragestalt träder fram och ställer svenskt 1700-tal och 1900-tal i förbindelse. Novellsamlingen Jaktlycka från 2014 har huvudpersoner som skiljer sig vitt åt när det kommer till såväl ålder som livssituationer men med kvinnlighet, sexualitet, självständighet samt den subjektiva upplevelsen av objektifiering som återkommande teman.

2019 utkom Palms stora biografi om Selma Lagerlöf, Jag vill sätta världen i rörelse, vilken kom att nomineras till Augustpriset. Boken utgör en bred presentation av Lagerlöfs liv och verk men med ett särskilt fokus på hennes skapelseprocesser, idévärld samt personliga syn på skrivandet.

Varierande mellan kortare och längre textstycken, liksom mellan nutid och dåtid, skildras moderns livsresa samtidigt som familjerelationerna och släkthistorien träder fram i ett nytt och förklarat ljus.

 
Jag skriver över ditt ansikte (2021) utgår från författarens mors insjuknande och bortgång i Alzheimers sjukdom och rör sig i den dynamiska skärningspunkten mellan förvirring och strävan efter klarhet. Varierande mellan kortare och längre textstycken, liksom mellan nutid och dåtid, skildras moderns livsresa samtidigt som familjerelationerna och släkthistorien träder fram i ett nytt och förklarat ljus.

Palm har även varit verksam som barnboksförfattare. Nämnas kan bland annat Vildvinter (1999) med illustrationer av Anna Bengtsson, och böckerna om Vilma, illustrerade av Magda Korotynska. Utöver detta har hon arbetat som frilansande förlagsredaktör, lektör och krönikör i Dagens Nyheter. Hon har också varit medlem av redaktionen för den litterära tidskriften 80TAL/90TAL.

Anna-Karin Palm invaldes i Svenska Akademien den 27 april 2023 och tog vid högtidssammankomsten den 20 december samma år sitt inträde, efterträdande författaren och litteraturhistorikern Kjell Espmark på stol 16.

Selektiv bibliografi

Faunen Stockholm 1991

Utanför bilden Stockholm 1992

Målarens döttrar Stockholm 1997

Lekplats Stockholm 1999

In i öknen Stockholm 2001

Herrgården Stockholm 2005

Om vänskap Stockholm 2007

Snöängel Stockholm 2011

Jaktlycka Stockholm 2014

Jag vill sätta världen i rörelse Stockholm 2019

Jag skriver över ditt ansikte Stockholm 2021

Länk till Libris