Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 5

Ingrid Carlberg

Författare och journalist
Invald 2020

I sina verk förenar Ingrid Carlberg akademisk precision och journalistisk nyfikenhet i en brett gestaltande sakprosa som även belyser den historiska kontexten kring personen eller företeelsen det berättas om.

Ingrid Carlberg är född 1961 och uppvuxen i Surahammar; numera bor hon utanför Stockholm. Hon har studerat statskunskap, nationalekonomi och litteraturvetenskap. Mellan 1990 och 2010 var hon verksam vid Dagens Nyheter, där hon skrev litterära och grävande reportage. Hon har också varit knuten till tidningens ledarsida. Under åren 2012-2013 var hon gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet.

Carlberg debuterade som barnboksförfattare med kapitelboken Jag heter Rosalie (2001). Den följdes snart av ytterligare två böcker i samma serie – Rosalie på djupt vatten (2003) och Rosalies hemliga kompis (2005). Ungdomsromanen Min bror Benjamin (2004) skildrar den komplicerade psykologiska dynamiken runt en mobbad pojke.

Med reportageboken Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader (2008) inledde Carlberg sitt huvudsakliga författarskap i genren sakprosa. Boken fick journalistpriset Guldspaden och 2010 promoverades hon till medicine hedersdoktor vid Uppsala Universitet.

Carlberg kartlägger utförligt Nobels förbindelser med samtida intellektuella, bland dem den österrikiska författaren och fredspristagaren Bertha von Suttner.

Under det senaste decenniet har Carlberg skrivit två omfattande biografier. Den första av dem, ”Det står ett rum här och väntar på dig …” Berättelsen om Raoul Wallenberg (2012), är resultatet av ambitiösa arkivstudier i försök att bringa nytt ljus över Wallenbergs liv och hans okända öde i sovjetisk fångenskap. Boken tilldelades Augustpriset 2012 för bästa svenska fackbok. Den andra, Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris (2019), skildrar Alfred Nobels liv som vetenskapsman, den historiska kontext i vilken han verkade och det kosmopolitiska liv han levde. Även här har arkivstudier i flera länder och läsning av tusentals brev legat till grund för berättelsen. Carlberg kartlägger utförligt Nobels förbindelser med samtida intellektuella, bland dem den österrikiska författaren och fredspristagaren Bertha von Suttner. Dramat med de uppslitande familjetvisterna kring Nobels testamente får i boken en ny belysning.

Carlberg har själv kallat sin arbetsmetod för ”gestaltande sakprosa”, där ambitionen är att åstadkomma bredare berättelser, inte bara biografiska porträtt. Genom att skriva fram en levande historisk kontext skapas ett stycke mentalitetshistoria kring de människor och miljöer hon skildrar. Läsaren får långa stycken slå följe med författaren i hennes arkivstudier, under intervjuer och på resor. Carlberg kombinerar vetenskaplig precision på akademisk nivå med den undersökande journalistens nyfikenhet i en litterärt berättad sakprosa.

År 2020 tilldelades Carlberg Hans Majestät Konungens medalj för ”betydande insatser som författare”. Carlberg har vid sidan av sitt författarskap varit styrelseledamot i bland annat Svenska PEN och Publicistklubben.

Ingrid Carlberg efterträdde sinologen, författaren och översättaren Göran Malmqvist på stol 5 i Svenska Akademien.

Selektiv bibliografi

Jag heter Rosalie Stockholm, 2001

Rosalie på djupt vatten Stockholm, 2003

Min bror Benjamin Stockholm, 2004

Rosalies hemliga kompis Stockholm, 2005

Pillret. En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader Stockholm, 2008

”Det står ett rum här och väntar på dig …” Berättelsen om Raoul Wallenberg Stockholm, 2012

Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris Stockholm, 2019

Göran Malmqvist. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2022

Marionetterna. En berättelse om världen som politisk teater Stockholm, 2023 

 

Länk till Libris