Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 1

Eric M. Runesson

Jurist
Invald 2018

Eric M. Runesson är justitieråd i Högsta domstolen och var dessförinnan verksam som advokat, forskare och lärare, främst inom områdena för avtal, förhandling, medling och annan tvistlösning. 

Eric M. Runesson föddes i Stockholm 1960 och växte upp i söderförorten Farsta. Han inledde sina universitetsstudier med att läsa idéhistoria, språk, litteratur och konst. Han tänkte sig en bana som idéhistoriker men kom att växla över till juridiken. 1986 tog han juris kandidatexamen vid Stockholms universitet. Samma år påbörjade han tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Ganska snart lämnade han dock domstolen för att i stället undervisa doktorera i avtalsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han stack emellan med en masterexamen vid Harvard Law School (1989). Väl hemma  från Harvard ville han försöka bygga samman sin rättsteori med klinisk verksamhet. Han började kombinera sin forskning med arbete på en advokatbyrå. Han ville utvecklas till en reflekterande praktiker, förklarar han. Det var också då som hans doktorandstudier tog fart på allvar. År 1996 disputerade han så med den rättsekonomiskt inriktade avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal: särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader. Han blev delägare i advokatbyrån några år dessförinnan och fortsatte att arbeta där tills han gick över till Högsta domstolen 2018.

Han ville utvecklas till en reflekterande praktiker

Eric M. Runesson var styrelseledamot i Stockholms handelskammares medlingsinstitut 1999-2014. År 2000 utsågs han till docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet 2003–2009 och i kommersiell avtalsrätt vid Stockholms universitet 2016–2018. Han utsågs till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund år 2021. 

Vid sidan om sin praktiska verksamhet som advokat, medlare och skiljeman och sin akademiska lärargärning har han publicerat en rad böcker och artiklar. De har främst berört avtal, förhandling, medling och skiljedomsrätt. Exempel på böcker är Förhandling: för furstar, småfisk och deras ombud (1992), Avtals- och tvistlösningsförhandling (2003), Handbok för medling i affärstvister (2010) och Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten (2014).

År 2018 efterträdde han författaren Lotta Lotass på stol nr 1 i Svenska Akademien.

 

Selektiv bibliografi

Förhandling – för furstar, småfisk och deras ombud Stockholm, 1992

Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader Stockholm, 1996

Avtals- och tvistlösningsförhandling Stockholm, 2003

Handbok för medling i affärstvister Malmö, 2010

Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten Stockholm, 2014

Contract law in Sweden (med Boel Flodgren) Alphen aan den Rijn, 2015

Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2019

Länk till Libris