Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 10

Peter Englund

Historiker
Invald 2002

Peter Englund har med sin forskning och sitt sätt att förmedla den ständigt fångat läsarnas intresse — oavsett om det gäller en essä om gemets uppkomst eller ett fyrbandsverk om första världskriget.

Peter Englund föddes 1957 i Boden. Efter studenten och värnplikten studerade han arkeologi, teoretisk filosofi samt historia vid Uppsala universitet. Efter en tids arbete inom den militära underrättelsetjänsten återupptog han den akademiska karriären och sin forskning om den svenska stormaktstiden och dess världs- och samhällsuppfattning. Resultatet blev doktorsavhandlingen Det hotade huset: adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden (1989). Parallellt med detta arbete ägnade han sig åt att i en mer fritt berättande form skriva om slaget vid Poltava, vilket hade hunnit resultera i det mycket uppmärksammade verket Poltava : en berättelse om en armés undergång redan året dessförinnan. Boken, med dess nära och antiheroiska skildring av soldaternas faktiska verklighet, blev inte enbart en försäljningssuccé utan bidrog också till att det allmänna intresset för historia fick en kraftig skjuts framåt i Sverige. Med hjälp av bland annat dagböcker och brev skildrade han här den svenska arméns katastrofala nederlag 1709.

Att utgå från ett antal individers personliga upplevelser av ett historiskt skeende brukar kallas mikrohistoria och är en metod Englund återkommande använt

Att utgå från ett antal individers personliga upplevelser av ett historiskt skeende brukar kallas mikrohistoria och är en metod Englund återkommande använt, såväl i den efterföljande Stridens skönhet och sorg (1991) som handlar om första världskriget, som när han sedan återvände till den svenska stormaktstiden i verken Ofredsår (1993), Den oövervinnerlige (2000) och Silvermasken (2005). Utöver centrala, men ibland sällsamt gäckande, gestalter som Erik Dahlbergh, Karl X och Drottning Kristina rör sig skildringarna också nära vanliga människornas livsvillkor, oavsett om det gäller förlossningskonst, matvanor eller uppvärmning av hus. Denna närhet är ofta än mer påtaglig i de reportage- och essäsamlingar Englund författat, till exempel Förflutenhetens landskap (1991) och Tystnadens historia och andra essäer (2003). I sitt senaste verk, Onda nätters drömmar, skildrar han genom bevarade vittnesmål av olika slag 39 människoöden vid andra världskrigets vändpunkt, 1942.

Englund har även skrivit reportage från krigen i Kroatien, Bosnien, Afghanistan och Irak, liksom det självbiografiska verket Jag kommer ihåg (2016) och rättsfallsundersökningen Söndagsvägen (2020). Han har även skrivit manus i historiska ämnen för film och tv och även medarbetat i Expressen och Dagens Nyheter med essäer och reportage. Åren 2001–06 innehade han en professur i historiskt och socialt berättande vid Dramatiska Institutet i Stockholm. 

Englund invaldes i Akademien 23 maj 2002 på stol 10 efter Erik Lönnroth och tog sitt inträde 20 december samma år. Den 29 maj 2008 utsågs han till ständig sekreterare, tillträdde posten 1 juni 2009 och kvarstod till 31 maj 2015. Han var adjungerad ledamot av Nobelkommittén 2009–15.

 

Selektiv bibliografi

Poltava : berättelsen om en armés undergång Stockholm, 1988

Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden = [A house in peril : the conception of society in the nobility during the Age of Greatness]. Stockholm, 1989. Diss. Uppsala : Univ.

Förflutenhetens landskap. Historiska essäer Stockholm, 1991

Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt Stockholm, 1993

Förflutenhetens landskap. Historiska essäer Stockholm, 1993. 3., omarb. uppl.

Brev från nollpunkten. Historiska essäer Stockholm, 1996

Svensk historia [Elektronisk resurs]. Bromma, 1997-98

Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt Stockholm, 2000

Erik Lönnroth. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 2002

Tystnadens historia och andra essäer Stockholm, 2003

Jag skall dundra Stockholm, 2005 (Med Kristian Petri)

Silvermasken. En kort biografi över drottning Kristina Stockholm, 2006

Spegelscener. Minnesfragment från fyra krig Stockholm, 2006

Stridens skönhet och sorg. Första världskriget i 212 korta kapitel Stockholm, 2008

Stridens skönhet och sorg. 1914. Första världskrigets inledande år i 68 korta kaptiel Stockholm, 2014

Stridens skönhet och sorg. 1915. Första världskrigets andra år i 108 korta kapitel Stockholm, 2015

Stridens skönhet och sorg. 1916. Första världskrigets tredje år i 106 korta kapitel Stockholm, 2015.

Jag kommer ihåg Stockholm, 2016.

Stridens skönhet och sorg 1917. Första världskrigets fjärde år i 108 korta kapitel Stockholm, 2017

Stridens skönhet och sorg 1918. Första världskrigets sista år i 88 korta kapitel Stockholm, 2018

Söndagsvägen. Berättelsen om ett mord Stockholm, 2020

Brev från nollpunkten. Historiska essäer Stockholm, 2020

Tystnadens historia och andra essäer Stockholm, 2021

Onda nätters drömmar. November 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel Stockholm, 2022

Länk till Libris