Svenska Akademiens logotyp

Nominera till Svenska Akademiens svensklärarpris

Annonsbild Svlarpris24 Mindre

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd. Fyra priser delas ut, varav ett går till lärare som undervisar i svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Svensklärarpriset ska delas ut till lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen”. Endast verksamma lärare som har undervisning i svenska kan komma i fråga. Universitets- och högskoleundervisning omfattas inte av priset. Pris kan delas ut till lärare i alla årskurser i skolor över hela landet.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en akademiledamot och tre sakkunniga från fältet. Dessa är ofta lärare, läromedelsförfattare eller lärarutbildare. När färdiga förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare.

Välkommen att nominera din kandidat till priset! Ladda ner och fyll noggrant i formuläret nedan.

Observera att den nominerade inte får vara vidtalad i förväg!

Nomineringar insänds digitalt senast den 15 mars 2024 till ansokan@svenskaakademien.se. Skriv Svensklärarpriset i ämnesfältet. Eventuella frågor kan sändas till samma adress.

Formulär för nominering (nedladdning) »

Det går också att skicka formuläret via post till:

Svenska Akademien
Att: Svensklärarpriset
Box 2118
103 13 Stockholm