Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Bibliotekariepristagare 2024 Med Text
2024 års prismottagare: Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask, Gymnasieskolan Spyken samt Hanna Andersson, Sjöbo bibliotek. Till Pressmeddelande »

Svenska Akademiens bibliotekariepris har delats ut årligen sedan 2005. Prissumman är 50 000 kr till bibliotekarien samt 30 000 kr till dennas arbetsplats. Priset ska utdelas till bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort ”värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur”.

Från och med 2023 utökar vi till två priser. Ett som riktar sig till folkbibliotekarier och ett som riktar sig till skolbibliotekarier.

Priserna bereds av en arbetsgrupp bestående av en ledamot av Svenska Akademien, två sakkunniga samt en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. När färdigt förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i Göteborg.

Nominera till Svenska Akademiens bibliotekariepris

Välkommen att nominera din kandidat! Nomineringen bör vara insänd senast den 15 mars. Endast nu yrkesverksamma bibliotekarier kan komma ifråga. Observera också att den som nomineras inte får vara vidtalad i förväg.

Enklast görs nomineringen via denna blankett »

Nomineringar kan även sändas till:
lars.ljungdahl@svenskaakademien.se

Eller i brev till:
Svenska Akademien
Att: Bibliotekariepriset
Box 2118
103 13 Stockholm