Svenska Akademiens logotyp

Ansök om bidrag

Akademien delar årligen ut bidrag till en mängd kulturella ändamål, med anknytning till Akademiens intresseområden. Som exempel kan nämnas stöd till olika typer av litterära festivaler eller seminarier. I dokumenten nedan finns en ansökan att fylla i samt våra riktlinjer med information om att söka bidrag. Ansökan ska kompletteras med projektbeskrivning inkl. budget och för organisation även registreringsbevis/registerutdrag.

Ansökningar behandlas vid fyra tillfällen per år. Ansökan för respektive period skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 15 augusti, 1 november, 1 februari och 1 maj.

Ansökan (nedladdning) »

Riktlinjer »