Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Bo Svensén
Svenska Akademiens jetonger och medaljer

Svenska Akademien har genom åren låtit prägla ett stort antal medaljer, av vilka de årliga minnespenningarna utgör det övervägande flertalet. Minnespenningarna och deras histora har tidigare behandlats i en särskild monografi ( Ärans och minnets valuta ). Denna bok tar sikte på Akademiens övriga medaljutgivning: sammanträdesjetonger, prismedaljer, jubileumsmedaljer och hyllningsmedaljer. Syftet har varit att inte bara ge en formell beskrivning av varje medalj utan också tillgodose den kulturhistoriska aspekten genom att skildra de närmare omständigheterna kring medaljernas tillkomst och användning.

2013. 113 s., häftad. ISBN 978-91-1-305522-0. Distr.: Norstedts.