Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Werner Aspenström
Bertil Malmberg

Bertil Malmberg Av Werner Aspenström”Min bok om Bertil Malmberg gör inte anspråk på att vara en minnesteckning i egentlig mening utan har snarare formen av en längre essay, ett slingrande och ovetenskapligt resonemang kring ’den diktande processen’ som den yttrar sig hos Malmberg, en utpräglad och snillrik representant för den kategori av diktare som brukar benämnas esteter.” [Werner Aspenström]

1987. 105 s. ISBN 91-1-873332-8. (SAH; slutsåld.)