Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Stadgar för Svenska Akademien

En textkritisk edition av stadgarna i deras ursprungliga skick, med inledning om textläget, språkliga och innehållsliga förklaringar samt anmärkningar rörande de olika bestämmelsernas tillämpning.

Utgiven av Sture Allén.

2012. Andra upplagan. 52 s., häftad. ISBN 978-91-7437-536-7. Behovstryck.