Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Bo Svensén
Snille och smak. Svenska Akademien förr och nu

Snille och smak speglar Svenska Akademien i dess roll som fristående kulturinstitution, både från historisk synpunkt och i modernt perspektiv. Efter en allmän historisk översikt fokuserar boken på Akademiens tre centrala arbetsfält – svenska språket, svenska litteraturen och Nobelpriset i litteratur – för att till sist ge läsaren en inblick i Akademiens nutida organisation och verksamhet. Boken, som först utkom 1998, har nu blivit väsentligt uppdaterad när det gäller såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen.

2015. 250 s., mjukband. ISBN 978-91-1-307098-8. Distr.: Norstedts.