Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

P. D. A. Atterbom: Minnen från Tyskland och Italien I–II

Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855) blev med sina dikter och teoretiska skrifter en ledare för de unga romantikerna i Uppsala. Man stred för en förnyelse av den svenska diktningen, och tonen i tidens litterära fejder var ofta hätsk. Atterboms stora resa genom Tyskland, Italien och Österrike 1817–19 kan delvis ses som en flykt från den eviga polemiken. Hans reseminnen beskriver inte bara konstupplevelser och möten med tidens främsta kulturpersonligheter utan visar också att han i sina bästa stunder var en lysande skildrare av resandets äventyr.

Introduktion av Horace Engdahl. Kommentarer och ordförklaringar
av Bengt Lewan.

Del I: 2002. 482 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-651-3.
Del II: 2002. 400 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-652-0.

Ladda ner; P. D. A. Atterbom: Minnen från Tyskland och Italien I–II.
Download pda_atterbom1.pdf (2.86 MB)
Download pda_atterbom2.pdf (1.97 MB)