Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Ellen Mattson
Emilie Flygare-Carlén

Flygare Carlén, Framsida

Emilie Flygare-Carlén (1807−92) hade en enastående förmåga att skapa levande porträtt av människor ur alla samhällets lager. Detta visar sig inte minst i genombrottsromanen Rosen på Tistelön (1842) och i den sena romanen Ett köpmanshus i skärgården (1860−61), som båda utspelar sig i Bohuslän. Vid sidan av västkustskildringarna undersökte hon också i en serie romaner kvinnans roll inom och utom äktenskapet. Ellen Mattsons minnesteckning formar sig till en inträngande skildring av en mångsidig personlighet och ett författarskap som intar en särställning i det litterära Sverige.

2023. 37 s., häftad. isbn 978-91-8059-498-1. behovstryck