Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Gösta Oswald: Skrifter I–II

Gösta Oswald (1926–50) hade vid sin död redan ett namn genom diktsamlingen den andaktsfulle visslaren och den lyriska romanen En privatmans vedermödor. Postumt utkom den mystisk-visionära Christinalegender och den ofullbordade romanen Rondo. Oswald är en av de stora språkkonstnärerna i vårt land. Språket bärs av en omedelbar musikalitet och skönhet, samtidigt som det är fyllt av ekon från förflutet och samtid. Utgåvan omfattar de fyra skönlitterära verken.

Introduktion av Birgitta Trotzig. Kommentarer och ordförklaringar av Birgitta Holm.

Del I (den andaktsfulle visslaren, Christinalegender): 2000. 308 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-891-3.
Del II (En privatmans vedermödor, Rondo): 2000. 464 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-892-0.

Ladda ner; Gösta Oswald: Skrifter I-II.
Download gosta_oswald1.pdf (1.66 MB)
Download gosta_oswald2.pdf (3.74 MB)