Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950. I–II

Arbetet med Nobelpriset i litteratur är en av Svenska Akademiens viktigaste uppgifter. Denna utgåva omfattar listorna över föreslagna kandidater och Nobelkommitténs utlåtanden för åren 1901–1950. Man får här för varje år veta vem som föreslog vem, vad de sakkunniga ansåg om de föreslagna, hur dessa bedömdes av Nobelkommittén och hur kommittén kom fram till sin slutliga rekommendation. En utförlig inledning orienterar om Nobels testamente, om de bestämmelser som styr Akademiens arbete med priset, om Nobelkommitténs arbetssätt och om utlåtandenas utformning och innehåll under olika perioder.

Utgiven av Bo Svensén.

2001. Del I (1901–1920): XLIII + 489 s. Del II (1921–1950): 529 s., hårdband. ISBN 978-91-1-301007-6. Distr.: Norstedts.

Ladda ner del I som pdf »

Ladda ner del II som pdf »