Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Gustav Philip Creutz: Dikter och brev

Gustav Philip Creutz (1731–85) trollband sin samtid med Atis och Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska dikten i mitten av 1700-talet. Hans poetiska verk återges här i sin helhet. Till detta har fogats ett urval av de brev som Creutz när han var Sveriges ambassadör i Paris skrev till Gustaf III. Breven, som ursprungligen var avfattade på franska men som här har översatts till svenska, ger en unik inblick i kulturlivet och det politiska intrigspelet under decennierna närmast före franska revolutionen. 

Introduktion samt redigering och kommentarer till
de litterära texterna av Horace Engdahl. 
Översättning och kommentarer till breven av Marianne Molander Beyer. 

2010. 436 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-383-6. 
Finns även i pocketversion: 2010. 436 s.
ISBN 978-91-7353-418-5.

Ladda ner; Gustav Philip Creutz: Dikter och brev.

Download creutz_dikter_brev.pdf (1.44 MB)