Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Helena Paulin-Strömberg & Carl Otto Werkelid
Akademien sammanträder! Ett år med De Aderton

Akademien sammanträder

Titeln Akademien sammanträder! syftar på öppningsorden vid de återkommande sammankomsterna med De Aderton. Detta kan tyckas ålderdomligt, men Svenska Akademien, grundad 1786, är i högsta grad levande och i arbete. En fotograf och en författare ger i bild och text inblickar i arbetsåret vid Svenska Akademien – en unik skildring av dess inre liv, både i vardag och fest. Samtidigt får vi återblickar på Akademiens långa och märkliga historia alltifrån dess tillkomst i grundaren Gustaf III:s 1700-tal.

2012. 204 s., Hårdband. ISBN 978-91-7353-460-4. Distr.: Bokförlaget Atlantis.
(Finns även utgiven på engelska.)