Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svenska Akademiens handlingar

Skriftserien Svenska Akademiens handlingar (SAH) har utgivits ända sedan Akademiens instiftelse 1786. De flesta volymerna är »årsböcker«, som innehåller tal och texter från Akademiens årliga högtidssammankomst (inklusive nyinvalda ledamöters inträdestal), tal och texter från andra offentliga evenemang i Akademiens regi, Akademiens minnesteckningar, texter som upplästs vid Akademiens enskilda sammankomster samt utgåvor av dokument i Akademiens arkiv.

Serien distribueras av Norstedts.