Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Ragnar Josephson: Carl August Ehrensvärd

Carl August Ehrensvärd (1745–1800) var ständigt upptagen av frågor kring hur världen kan och bör gestaltas. Ordningen och den harmoniska fulländningen framstod för honom som den sanna konstens eviga och enda grund. En av sina främsta
uttolkare fick han i konsthistorikern Ragnar Josephson, som i sin minnesteckning, först publicerad 1961, sorgfälligt följer Ehrensvärd genom dennes livslånga strävan att finna skönhetens formel.

Inledning av Lotta Lotass.

2014. 300 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-682-0.