Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Minnet av företrädaren. Aderton inträdestal i Svenska Akademien.

Varje nyinvald ledamot av Svenska Akademien håller vid sitt inträde ett tal över sin företrädare. I Minnet av företrädaren har samlats arton inträdestal vilka tillsammans sträcker sig över nästan etthundraåttio år. Talen ger en bild av hur nyinvalda ledamöter genom tiderna har valt att förhålla sig till sina företrädare och hur inträdestalets retorik har utvecklats genom Akademiens och den svenska talekonstens historia. De kan också läsas som en samling essäer där några av vårt lands främsta skribenter har porträtterat varandra – och i många fall indirekt även sig själva.

I urval och med inledningar och förklaringar av Lotta Lotass och Bo Svensén.

2012. 422 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-551-9.