Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svenska Akademiens språklära (SAS)

Svenska Akademiens språklära är en kortfattad grammatisk grundbok avsedd för en betydligt större läsekrets än den stora grammatiken, SAG. Boken förutsätter inte några djupare grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. Språkläran är huvudsakligen deskriptiv, dvs. den beskriver språket som det är och inte som det borde vara. Men där det finns alternativa uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt med de normer som gäller i vårdat språkbruk. – Författare till SAS är Tor G. Hultman.

2003. 342 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302950-4.
Distr.: Norstedts.