Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Inledning till grammatiken

Ulf Teleman, Staffan Hellberg & Erik Andersson

Detta är en separatutgåva av inledningskapitlet i Svenska Akademiens grammatik. Här ges en orientering om vad grammatik är, om grammatikens plats i språket och språkbeskrivningen och om grammatiska grundbegrepp. Texten har dessutom kompletterats med kortfattade litteraturtips efter varje avsnitt och med ett litet lexikon med grammatiska termer. Titeln Inledning till grammatiken anger att boken kan läsas som en introduktion antingen till grammatik i allmänhet eller till studiet av Svenska Akademiens grammatik.

2001. 86 s., häftad. ISBN 978-91-1-302865-1.
Distr.: Norstedts.