Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Svenska Akademiens ordlista är sedan länge den allmänt vedertagna normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord och är en av de böcker som har den starkaste folkliga förankringen i vårt land. Den är till sin natur en samling rekommendationer, som i stor utsträckning grundas på det etablerade bruket men som dessutom strävar efter att anpassa nya tillskott i språket till rådande svenska normer. Redan ordlistans första upplaga, utgiven 1874, hade denna rådgivande karaktär. I den senaste upplagan, som är den fjortonde, har ungefär 13 000 ord tillkommit medan drygt 9 000 har utgått, och det totala antalet uppgår därmed till 126 000. SAOL finns digitalt tillgänglig som app eller via Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se. Mer information finns på SAOL:s webbplats »

2015. 1 596 s., hårdband. ISBN 978-91-30612-5.
Distr.: Norstedts.