Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Göran Malmqvist
Bernhard Karlgren

Bernhard Karlgren

Redan på 1920-talet hade Bernhard Karlgren (1889–1978) vunnit internationell ryktbarhet för sina banbrytande forskningar i kinesisk språkvetenskap. Med få undantag har hans större språkvetenskapliga och filologiska arbeten ansetts så epokgörande att de t.o.m. översatts till kinesiska. Generationer av sinologer världen över hyllar fortfarande Bernhard Karlgren som den store läromästaren. Hans lärjunge Göran Malmqvist skildrar i denna minnesteckning mästarens barn- och ungdomsår och hans mer än sjuttioåriga forskarbana men låter oss också möta människan bakom den ständigt hårt arbetande vetenskapsmannen.

1995. 539 s. ISBN 91-1-955092-8. (SAH; slutsåld.)