Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Sture Allén & Kjell Espmark
Nobelpriset i litteratur. En introduktion


Nobelpriset Introduktion 130Denna introduktion till Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset består av två avsnitt. Det första behandlar Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. Temat för det andra avsnittet är värderingarnas historia, dvs. hur kriterierna för Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Boken avslutas med en fullständig pristagarförteckning, med Akademiens prismotiveringar.

2014. Tredje upplagan. 72 s., Häftad. 978-91-1-306662-2. Distr.: Norstedts.
(Finns även utgiven på ett flertal främmande språk.)