Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Bo Svensén
Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens minnespenningar 1786–2009

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december presenteras varje år en silvermedalj, den s.k. minnespenningen, som är ägnad en bemärkt svensk i det förgångna, någon vars insats Akademien har velat lyfta fram: en statsman, en fältherre, en lärd, en konstnär, en diktare. Denna bok erbjuder den första utförliga beskrivningen av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien årligen har utgivit under två och ett kvarts sekel. En utförlig inledning till boken redogör för den historiska bakgrunden och de förändringar till form och innehåll som minnespenningarna med åren har undergått.

2010. XLV + 488 s., hårdband. ISBN 978-91-1-302977-1. Distr.: Norstedts.