Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Heliga Birgitta: Uppenbarelser

Heliga Birgitta (1303–73) var profet, teolog och samtidskritiker. Genom sina Uppenbarelser har hon gjort sig känd runt om i den västliga kristenheten under många århundraden och lockat många till studium, eftertanke och efterföljelse. Uppenbarelserna, som först nedtecknades på svenska och sedan översattes till latin, presenteras här i urval och nyöversättning. Urvalet, som omfattar ungefär en åttondel av hela texten, tar främst sikte på det profetiska elementet i Birgittas framträdande. Språket i översättningen är ren och klar nutida svenska. 

Introduktion av Birgitta Trotzig. Urval och översättning
av Alf Härdelin. Kommentarer och ordförklaringar av Stephan Borgehammar. 

2003. 314 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-783-1. 
Finns även i pocketversion: 2004. 314 s.
ISBN 978-91-7353-015-6.

Ladda ner; Heliga Birgitta: Uppenbarelser.
Download heliga_birgitta.pdf (1.35 MB)