Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Jesper Svenbro
Ivar Harrie

Ivar Harrie (1899–1973), klassisk filolog, författare och publicist, gjorde sig först känd genom sina och Hjalmar Gullbergs frejdiga Aristofanesöversättningar. När han senare blev chefredaktör för Expressen försvarade han tidningen mot kulturkonservativa angrepp samtidigt som han företrädde en klassisk bildningstradition. Med utgångspunkt i Harries antikvetenskap vill Jesper Svenbro i sin minnesteckning visa att det går en rak linje från Harries arbete med Aristofanes och den attiska demokratin till hans radikala publicistik. Denna innebar alltså inte ett förräderi mot den bildningstradition som Harrie under 1920- och 30-talen tycktes företräda och som i allmänhetens ögon gjort honom till chefredaktören den där egentligen skulle ha blivit professor.

2011. 42 s., häftad. ISBN 978-91-7437-208-3. Behovstryck.