Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Verner von Heidenstam: Hans Alienus

Verner von Heidenstam (1859–1940) skapade med sin roman Hans Alienus, som utkom 1892, ett i sanning originellt verk. Boken är en blandning av nutida verklighet och antik fantasivärld, av uppsluppet karnevalsgyckel och djup filosofi och med omfattande verspartier mellan berättelsens huvudavdelningar. I sina kast mellan ungdomlig livsglädje och djupt existentiellt grubbel har romanen gärna betraktats som en bikt och estetisk bekännelse. I dag vill många läsa den som exempel på modernistiskt avantgarde och tidig »magisk realism«. 

Introduktion av Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar av Gudmund Fröberg. 

1995. 485 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-288-1.

Ladda ner; Verner von Heidenstam: Hans Alienus.
Download verner_von_heidenstam.pdf (1.2 MB)