Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Carl Wilhelm Böttiger: Dantestudier

Dantestudier Front

Carl Wilhelm Böttiger (1807–78), poet, lingvist och litteraturhistoriker, återvände ständigt till Dante och ägnade årtionden åt studiet av dennes liv och verk, då särskilt Den gudomliga komedin. Böttigers föreläsningar i ämnet var omvittnat entusiasmerande och djupsinniga. För en mer allmänt intresserad läse krets skrev han även de två här återutgivna studierna, de första mer omfattande verken om Dante på svenska. De äger ännu i hög grad sin giltighet som introduktioner till ett av världslitte raturens allra främsta verk.

Inledning av Lotta Lotass.

2016. 226 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-858-9.