Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Per Wästberg
Axel Hirsch – folkbildare och filantrop

Axel Hirsch (1879–1967) var banbrytare inom fattigvården, folkbildningspionjär och oavlönad socialarbetare. Men han var även en kultiverad herre, bosatt på Östermalm, och tillhörde en förmögen judisk Stockholmssläkt som hyste en rad färgstarka gestalter. I hans liv fanns också en vänkrets av personer som var tongivande på en rad samhälls- och kulturområden. I Per Wästbergs personliga minnesteckning över en femtiofyra år äldre man ur släktkretsen framträder en diskret nyckelfigur bakom bygget av välfärdsstaten, en engagerad stockholmare, en aktiv verdandist och socialliberal.

2002. 406 s., hårdband. ISBN 978-91-1-301122-6 (SAH). Distr.: Norstedts.