Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Espmark, Kjell
Clas Livijns minnen / utgivna av Kjell Espmark

9789180200271 200x Clas Livijns Minnen Utgivna Av Kjell Espmark HaftadClas Livijns (1781–1844) författarskap hör hemma i ett tidevarv som kan tyckas avlägset för en sentida läsare. I själva verket bärs det av idéer, anspråk och konstnärliga strävanden som återfinns ännu i modernismens och postmodernismens epok. I sin minnesteckning tar Kjell Espmark ett originellt grepp genom att låta Livijn själv se tillbaka på sitt liv i en fingerad dialog med utgivaren av hans minnen.

2021. 60 s., häftad. isbn 978-91-8020-027-1. behovstryck.