Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Sigrid Kahle
H.S. Nyberg – En vetenskapsmans biografi

Den legendariske orientalisten H.S. Nyberg (1889–1974), var professor i semitiska språk i Uppsala 1931–56 och ledamot av Svenska Akademien från 1948. Han var filolog och religionshistoriker, arabist, hebraist och iranist. Samtidigt var han en svensk humanist och en man av folket.
I Sigrid Kahles biografi över fadern möter vi en man som var djupt engagerad både i sin forskning och i världsskeendet och som öppet och oförskräckt tog ställning mot de totalitära rörelser som hotade de kristet-humanistiska värden han själv stod för.

1991. Tredje tryckningen 2011. 584 s., häftad. ISBN 978-91-7437-136-9. Behovstryck.