Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Gunnar Ekelöf: Samlade dikter I–II

Gunnar Ekelöf (1907–68) har haft större betydelse än någon annan diktare för den svenska poesins utveckling från mitten av det förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Nu ges för första gången alla hans fjorton diktsamlingar ut som de en gång mötte sin samtid, utan ändringar, tillägg eller strykningar. Strävan har också varit att i möjligaste mån bevara samlingarnas visuella egenart. Denna utgåva av Ekelöfs samlade dikter är en av de största satsningarna i Svenska Akademiens klassikerserie. 

Introduktion av Anders Olsson. Textredigering av Anders Mortensen och Anders Olsson, kommentarer av Anders Mortensen. 

2015. 475 + 458 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-803-9
(två volymer i box).