Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Gustaf III : Dramatik och vältalighet

Gustaf III (1746–92) är i det moderna medvetandet framför allt konstgynnaren och stilskaparen, vars inflytande gjorde sig gällande på alla områden av den svenska kulturen. Att han själv var en framstående författare är mindre känt. Som outsider i litteraturen rundade han föråldrade konventioner och prövade verkningsmedel passande för den »revolutionernas epok« som han såg omkring sig. Det urval av hans dramer, tal och andra prosatexter som här presenteras ger dagens läsare en möjlighet att upptäcka friskheten i  hans teaterdialog och kraften i hans talekonst.

Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av Horace Engdahl.

2021. xli + 546 s., hårdband. isbn 978-91-7811-053-7.

Läs som pdf »