Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Bo Svensén
En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr

Det är inte många som känner till att Svenska Akademien under 1800-talet var ägare till ett stort och värdefullt bibliotek som var resultatet av två bokdonationer, den ena 1804 och den andra 1851. Med tiden visade det sig dock att biblioteket inte var till någon större nytta för Akademien, varför det avvecklades etappvis under seklets sista decennier. Historien om bibliotekets väg från den första donationen till den slutliga upplösningen, som här berättas för första gången, utgör en slående illustration till ordspråket »Böcker har sina öden«.

2015. 72 s., häftad. ISBN 978-91-760-98721. Behovstryck.