Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Tor Hedberg: Judas / Gerhard Grim

Tor Hedberg (1862–1931) började sin författarbana som prosaberättare, men från 1890-talet tog lyriken och framför allt dramatiken överhanden. Präglad av 1880-talets liberala frisinne och förnuftstro var han en ledande kritiker, först i Svenska Dagbladet, därefter i Dagens Nyheter. I romanen Judas (1895) skildrar Tor Hedberg Jesu gärning och död ur förrädarens perspektiv och ställer grundläggande frågor om svekets och skuldens natur. Versdramat Gerhard Grim (1897) handlar om livets balansakter, om konsten att förena intellektualism och sinnlighet, ensamhet och gemenskap, arbete och kärlek. 

Introduktion av Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar av Martin Kylhammar. 

2002. 326 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-653-7.

Ladda ner; Tor Hedberg: Judas / Gerhard Grim.
Download tor_hedberg.pdf (1.34 MB)