Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Svenska Akademiens donatorer. En biografisk översikt

Svenska Akademien utdelar ett stort antal priser, av vilka de flesta utgår ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Det har också hänt att donationer av annat slag har kommit Akademien till del. Denna skrift är tänkt att fylla behovet av en samlad översikt över Svenska Akademiens donatorer.

2012. 56 s., häftad. ISBN 978-91-7437-544-2. Behovstryck.