Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Katarina Frostenson
Birger Sjöberg

Birger Sjöberg (1885–1929), skalden från Vänersborg, besjöng, glömde och återfann sin hemstad, som fick smeknamnet »Lilla Paris«. Han hade en djup inblick i skapandets villkor och var även en skarp iakttagare av sin tid. Birger Sjöbergs värld och verk rymmer närhet och avstånd, innerlighet och distansering. Att läsa hans poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde: så beskriver Katarina Frostenson i sin minnesteckning upplevelsen av Birger Sjöbergs verk.

2015. 32 s., häftad. ISBN 978-91-7611-367-7. Behovstryck.