Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Det sköna med skönlitteraturen
Svenska Akademiens Nobelbibliotek har under de senaste tjugo åren arrangerat föreläsningar om modern skönlitteratur under titeln »Det sköna
med skönlitteraturen«. Hittills har tre antologier innehållande sådana föreläsningar publicerats.

Redaktör: Lars Rydquist. Böckerna distribueras av Norstedts.

Det sköna med skönlitteraturen. Introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket
2009. 198 s., häftad. ISBN 978-91-1-302671-8.

Det sköna med skönlitteraturen 2. Modernt och omodernt men samtida
2012. 184 s., häftad. ISBN 978-91-1-304605-1.

Det sköna med skönlitteraturen 3. Föreläsningar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket
2013. 192 s., häftad. ISBN 978-91-1-305680-7.

De tre delarna finns även i box: ISBN 978-91-1-305938-9. Distr.: Norstedts.