Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Per Erik Wahlund: Lekverk. Essäer och kritik i urval

Per Erik Wahlund (1923–2009) var den personliga essäistikens och den färgstarka teaterkritikens mästare, en korsning av folkbildare och intelligensaristokrat. Dessa lekverk på allvarets grund visar hans språkliga spänst och precision där han färdas mellan ovanliga orter i klassisk och nutida litteratur, mellan engelska värdshus och svenska skärgårdshemman, och fördjupar sig i amatörfiskets förvecklingar och den gammaldags kokkonstens variationer. Med sin vidsträckta beläsenhet och outtröttliga översättargärning vårdade han ett europeiskt kulturarv.

Urval och introduktion av Per Wästberg. Textredigering, kommentarer och ordförklaringar av Stina Otterberg.

2017. 376 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-915-9.