Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Kjell Espmark
Litteraturpriset. Hundra år med Nobels uppdrag

Varför fick Sully Prudhomme Nobelpriset i litteratur, men inte Tolstoj? Och hur kunde man missa Strindberg?

Lika länge som Nobelpriset i litteratur funnits har man diskuterat om det gick till rätt person. Denna initierade studie av Kjell Espmark ger svar på mängder av frågor kring hur Nobelkommittén resonerat under prisets första sekel. Snarare än någonting fullkomligt sammanhängade framträder en rad skilda faser i prisets historia, var och en med sin särprägel och med sina värderingsinstrument i förhållande till Nobels lika berömda som svårtolkade direktiv om att priset ska gå till "den som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning". 

Ladda ner som pdf »