Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Karl Ragnar Gierow: Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz

I sin minnesteckning över Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz (1754–1821) skildrar Karl Ragnar Gierow en gustaviansk karriärists uppgång och fall. Clewberg var en mångsidigt begåvad natur: bland annat framträdde han som talangfull lyriker, var verksam som kunglig teaterchef, tillhörde samtliga landets akademier, uppfann en optisk telegraf, införde ångmaskinen i Sverige och anlade Eldkvarn i Stockholm.

Inledning av Peter Englund.

2008. 196 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-257-0.