Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Eyvind Johnson: Herr Clerk Vår Mästare

Eyvind Johnson (1900–76) var den moderna romankonstens främste banbrytare i Sverige. Utmärkande för hans berättarkonst är en flerskiktad komposition, där realistiska och fantastiska inslag möts, kontrasterar och smälter samman till en enhet. 
Herr Clerk Vår Mästare är ursprungsversionen av en roman som utkom 1928 under titeln Minnas. Den vardagliga livsrytmen i en norrländsk stad rivs efter hand upp; människorna är annorlunda funtade än de och deras omgivning tror. Författaren strök själv vissa partier innan han sände in manuskriptet. Romanen publiceras här för första gången i obeskuret skick. 

Introduktion av Ulf Linde. Textetablering, kommentarer och ordförklaringar av Örjan Lindberger. 

1998. 351 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-590-5.

Texten kan av copyrightskäl inte hållas tillgänglig på webben.