Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Oscar Levertin: Kritisk prosa I–II

Oscar Levertin (1862–1906) hade som skönlitterär författare, litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Detta urval speglar bredden, djupet och engagemanget i hans kritiska författarskap och omspänner tiden från Lucretius till Zola och Oscar Wilde. Här finns de centrala ställningstagandena till Strindberg och Heidenstam. Här finns också några mindre väl kända prov på Levertins inträngande i konstens villkor under olika tider. 

Urval och inledning av Ulf Linde. Textredigering, kommentarer och ordförklaringar av Per Rydén.

Del I: 2007. 278 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-183-2.
Del II: 2007. 261 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-184-9.
Finns även i pocketversion (1 volym): 2007. 538 s. ISBN 978-91-7353-204-4.

Ladda ner; Oscar Levertin: Kritisk prosa.
Download oscar_levertin1.pdf (2.14 MB)
Download oscar_levertin2.pdf (1.73 MB)