Svenska Akademiens logotyp
ornament

Svenska Akademiens bokutgivning

Svenska Akademien ger främst ut böcker inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Lagerlöfs Homeros: Iliaden och Odysséen

Erland Lagerlöf (1854–1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker som lästs av generationer svenskar. Texten har dock genom åren utsatts för diverse språkliga revideringar som syftat till att göra verket mer lättillgängligt, men resultatet har tyvärr blivit något som bär drag av förvanskning. Tanken med denna utgåva är att göra den oförvanskade versionen av Lagerlöfs Homeros tillgänglig igen.

Introduktion av Jesper Svenbro. Textredigering, efterskrift, kommentarer och ordförklaringar av Jan Stolpe.

Iliaden: 2012. 540 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-550-2.
Finns även i pocketversion: 2014. 540 s. ISBN 978-91-7353-741-4.

Odysséen: 2012. 431 s., hårdband. ISBN 978-91-7353-549-6.
Finns även i pocketversion: 2014. 432 s. ISBN 978-91-7353-742-1. 

Ladda ner; Lagerlöfs Homeros: Iliaden och Odysséen.
Download lagerlofs_homeros_iliaden.pdf (1.84 MB)
Download lagerlofs_homeros_odysseen.pdf (1.54 MB)